SECTORS

A REFLUSA MECANITZATS podem donar solució a sectors industrials molt diferents, dins de la indústria metal·lúrgica. A continuació presentem una mostra dels tipus d’empreses amb els que treballem amb més assiduïtat, però ens adaptem a noves opcions si cal.

 • Reparem o construïm rodets de tinta, rodets d’estirat, fulles, etc.
 • Construïm conjunts d’engranatges tractats i rectificats.
 • Reparem, verifiquem i ajustem totes les peces de les màquines, sense fer el desmuntatge ni el muntatge de les peces.

Pel sector de l’automoció podem donar diferents tipus de solucions

 • Planejar i ajustar alçada de camises, verificar alineació d’allotjaments de bancada dels blocs de maquinària industrial, camions, màquines d’obra pública amb una mida màxima de 6 metres de llarg.
 • Equilibrats dinàmics de cigonyals i volants d’embragatge
 • Reparació o construcció de transmissions per cardan. Podem allargar o escurçar, canviar les creus, el tub, barrots o corredisses i equilibrar dinàmicament.
 • Construir o reparar eixos de transmissió estriats, pinyons, bulons tant si són peces d’acer bonificat o peces tractades i rectificades.
 • Reparar carcasses de fundició, alumini o acer. Les soldem i mecanitzem. Soldem factors d’alumini i qualsevol peça que es pugui reparar.
 • Rectificació de dics i tambors de fre i d’embragatge.
 • Vehicles Clàssics: construcció i reparació de peces, mecanitzat de blocs i culates.
 • Treballs específics de disseny, verificació o mecanització de qualsevol peça que requereixi maquinària de CNC ja que amb la nostra màquina tridimensional podem prendre mesures molt precises de qualsevol peça.
 • Rotors desbrossadores. Reparació dels allotjaments dels coixinets, redreçat i equilibrat dinàmic.
 • Reparació i ajust de les carcasses dels diferencials dels tractors o camions, tant de l’eix central basculant com dels allotjaments dels rodaments o casquets dels boixes de les rodes.
 • Construïm i reparem les fulles i els suports de les fulles.
 • Reparem i els equilibrem els rotors.

A les nostres instal·lacions disposem de fresadores i torns de grans dimensions on es poden mecanitzar els allotjaments dels braços de les màquines giratòries, els enganxalls ràpids, cassons, bieles i forquilles.
També tenim maquinària portàtil per a les reparacions in situ de les zones de fricció dels bulons i casquets pels casos que no es poden desplaçar a les nostres instal·lacions.
A més, podem oferir altres tipus de treballs com:

 • Fabricació de perns i casquets
 • Construcció, reparació i equilibrat de turbines de tota mena.
 • Reparació de molins, matxucadores i transport de material.
 • Rotors molins. Omplir les zones de desgast amb soldadura especial i equilibrar-los dinàmicament o només equilibrar-los.
 • Construir o reparar els eixos, pinyons, transmissions i altres peces com ara els eixos excèntrics, els suports dels coixinets i les tapes dels garbells.
 • Les matxucadores. Construir o reparar els eixos excèntrics, reparar les tapes o fer-les noves, reparar els allotjaments dels coixinets del basculant de les mandíbules i ajustar tot el conjunt.
 • Reparació o construcció de peces de les màquines excavadores, asfaltat, carregadores, grues, compactadores, anivelladores, etc.
 • Reparació i construcció de pistons hidràulics.

Turbines d’aigua.

Turbines Francis i reacció de flux mixt.

 • Equilibrem dinàmicament les turbines muntades en l’eix.
 • Construïm tapes i altres peces.

Turbines Pelton, d’acció de flux transversal, Kaplan i de reacció de tipus axial.

 • Reparem i ajustem mecànicament els àleps mecanitzem els allotjaments dels èmbols.
 • Fem els eixos nous, encaixem les bieles i reparem la resta de les peces del conjunt de la turbina fins al generador.
 • Pintem les peces reparades amb una pintura especial.

Netegem amb raig de sorra les peces, les reparem, les ajustem i les pintem. Si cal podem reparar els coixinets de fricció.

Per la indústria d’envasos de cartró construïm o reparem tot tipus de peces.

 • Rodets d’estirat, rodets estampadora, rodets d’impressió, rulines, etc
 • Construïm i rectifiquem les fulles de tall i els suports
 • Construïm i reparem les encoladores
 • Engranatges, eixos i altres peces.

Per la indústria d’envasos de cel·lulosa

 • Soldem i mecanitzem peces per a maquinària nova (prototips)

Soldem i mecanitzem diferents peces per a la construcció de maquinària per l’extrusió d’alumini.
Fabriquem camises, porta contenidors, columnes guia, patins de bronze, guies i moltes altres peces.

Reparem o construïm tot tipus de peces per a les màquines d’elaboració de productes carnis.

 • Embotidores. Construcció o reparació de peces de la zona del rotor, el reductor o elevador de carros o cistelles
 • Picadores. Construcció o reparació de vis sens fi, filtres de tall o discos de tall i altres peces mecàniques de les màquines
 • Molins. Construcció o rehabilitació de fulles, eixos o altres components que hagin patit desgast de molins
 • Cúters. Reparació de les zones desgastades com a eixos de transmissió, suports, allotjaments de rodaments, equilibrat dinàmic de fulles i altres peces
 • Llescadores i envasadores de carn, embotits, formatges i altres productes elaborats. Construcció de motlles per envasar productes i cants de tall. Construcció o reparació dels rodets de les cintes de pesatge o qualsevol altra peça mecànica
 • Reparació de les bombes de buit de pales, rectificació del diàmetre interior de l’estator i ajust del rotor
 • Reparació de reductors i altres peces de transmissió de qualsevol màquina

Atès que a la zona hi ha diverses empreses farmacèutiques, des de fa molts anys construim i reparem maquinària per a la manipulació, envasat i embalatge dels seus productes.
Els oferim el servei de disseny, mecanització, reparació, ajust o equilibrat dinàmic de qualsevol peça o conjunt de peces.
I quan no poden esperar que els arribi el recanvi original d’alguna peça de les màquines, podem reparar-les o construir-les.

Reparem i construïm tot tipus de peces mecàniques per a diferents seccions:

 • Construcció de peces que pateixen desgast
 • Rehabilitació de suports de coixinets dels rodets
 • Mecanització de les rodes pel calat amb els eixos
 • Construcció de blocs distribuïdors pneumàtics per a les portes
 • Construcció de bulons i casquets per a diferent parts dels vagons

 

 

 

A la zona de la Garrotxa hi ha moltes indústries d’injecció de plàstic i els podem oferir alguns serveis per a la seva maquinària.

 • Construcció de tot tipus de filtres
 • Reparació de capçals i camises
 • Reparació o construcció de columnes de les màquines
 • Construcció de plaques base dels motlles
 • Modificació o reparació de les zones d’alimentació de l’material
 • Construcció i reparació de peces per l’automatització de la manipulació de les peces injectades
 • Construcció o reparació d’altres tipus de peces.

Som proveïdor oficials d’una marca de material informàtic molt prestigiosa.
Els hi mecanitzem peces o conjunts de peces pel desenvolupament de prototips per impressores 3D.

Per la indústria de la maquinària tèxtil, podem oferir diferents tipus de treballs:

 • Mecanització i equilibrat tot tipus de peces
 • Fabricació i reparació de bancades, rodets i suports entradors, eixos, fulles i moltes altres peces
 • Equilibrats dinàmics de cilindres i botes de les cardes
 • Mecanitzat i equilibrat de turbines trituradores i de transport de materials.
 • Construcció i equilibrat de tota mena de fulles de tall
 • Per la maquinària de reciclatge mecanitzem tot tipus de peces: bancades, guies, etc.
 • Per les depuradores construïm, reparem i equilibrem els impulsors de les bombes o qualsevol tipus de peça.
 • Construïm tot tipus de peces per la reparació de les màquines
 • Reparem els capçals dels rodets i els equilibrem dinàmicament

Per aquest sector podem fer diferents tipus de treballs:

 • Construcció de peces que pateixen desgast
 • Rehabilitació de suports de coixinets dels rodets
 • Mecanització de les rodes per al calat amb els eixos.
 • Construcció de blocs distribuïdors pneumàtics per a les portes
 • Construcció de bulons i casquets per a diferent parts dels vagons